1 Mart 2011 Salı

. Bloguma Dokunma ..


II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

Madde 13 . – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve """ölçülülük""" ilkesine aykırı olamaz...
............................................................................................
VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
.............................................................................................

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti anayasamızda güvence altına alınmış hakkımızdır.Bu hak yine anayasamızda sayılan sebeplerle sınırlandırılabilir.Kanunlar hiyerarşisinin en üst noktasında bulunan anayasamız "suçu önleme" adına bu hakkın sınırlandırılabileceğini belirtmiştir.Yani digitürk adına verilen karar görünürde doğrudur.Oysa anayasamızın "ölçülülük" ilkesi gereğince hükmün sonucu iyi tahlil edilmeli,hükmün takdiri bu önemli ilkeyi göz önünde bulundurularak yapılmalıydı,zira ilgili hüküm düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine büyük zarar vermiştir,bu halde doğan zarar,dava ile ilgili toplum yararı ile dengede değildir.Aksine büyük bir dengesizlik söz konusudur..Hüküm anayasamıza aykırıdır..

İşte bu halde böyle bir yasağın geri çekilmesi gerekir..Fakat bu ülkede halkı hukuku kimse tınlamaz.Hasta çocuklara çorba yapılmaz,öldürülür çocuklar.Bu ülkede hiçbir çocuk büyüyemez bu yüzden.bloğum gibi,bloglarımız gibi..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...